artykuł nr 1

27 grudnia dniem wolnym od pracy

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że

na podstawie Zarządzenia Nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r.

ustalono dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie

27 grudnia (piątek) dniem wolnym od pracy

14 grudnia (sobota) - dniem pracy

artykuł nr 2

szkolenie dla osób przeprowadzających ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny w zakresie wymagań Rozp. Rady (WE) nr.1099/2009 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że dnia 02 grudnia 2019 roku o godzinie 12.00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie odbędzie się szkolenie dla osób przeprowadzających ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny w zakresie wymagań Rozp. Rady (WE) nr.1099/2009 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłoszenie się telefonicznie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (tel. 89 533 14 11) w godzinach od 8 do 14 od poniedziałku do piątku w celu zgłoszenia się na szkolenie.

Wszystkim uczestnikom szkolenia zostaną wystawione stosowne zaświadczenia o odbyciu szkolenia. Za wystawienie zaświadczenia Powiatowy Lekarz Weterynarii pobiera opłatę skarbową w wysokości 17 zł.- którą trzeba uiścić w Urzędzie Miasta, Gminy lub na rachunek : 63 1020 3541 0000 5002 0290 32227 ( Urząd Miasta Olsztyna – Wydział Podatków i Opłat).

Wypełniony, załączony wniosek dotyczący szkolenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu szkolenia -  02.12.2019 r. do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie ul. Lubelska 16.

Wniosek na szkolenie