Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zgłoszenia naruszeń prawa

Zgłoszenia naruszeń prawa

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące: zamówień publicznych, usługi produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony pry...

Utworzony: 2021-12-21 | Zmodyfikowany: 2021-12-21 13:33

2. Ogłoszenia o naborach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowis...

Utworzony: 2021-12-13 | Zmodyfikowany: 2021-12-13 11:31

3. Środki zużyte przeznaczone do zbycia

Ogłoszenie o zbędnym majątku i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego In...

Utworzony: 2021-11-26 | Zmodyfikowany: 2021-12-03 13:25

4. Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. w...

Utworzony: 2021-11-24 | Zmodyfikowany: 2021-11-24 15:12

5. Aktualności

Rozporządzenie nr 5/2814/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 18 ...

Utworzony: 2021-11-22 | Zmodyfikowany: 2021-11-22 09:32

6. Zdrowie i ochrona zwierząt

Wniosek o przemieszczenie świń

Utworzony: 2021-11-17 | Zmodyfikowany: 2021-11-17 10:23

7. Zdrowie i ochrona zwierząt

Program Pobierania narządów informacje dla rolników i oświadczenie

Utworzony: 2021-11-17 | Zmodyfikowany: 2021-11-17 10:15

8. Aktualności

PLW w Olsztynie ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wy...

Utworzony: 2021-11-08 | Zmodyfikowany: 2021-11-10 14:52

9. Aktualności

PLW w Olsztynie ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wy...

Utworzony: 2021-11-08 | Zmodyfikowany: 2021-11-10 14:49

10. Komunikat PLW w Olsztynie HPAI 2021

Komunikat PLW w Olsztynie HPAI 2021

Utworzony: 2021-11-05 | Zmodyfikowany: 2021-11-08 18:57

11. Aktualności

Komunikat PLW w Olsztynie dotyczący HPAI 2021

Utworzony: 2021-11-05 | Zmodyfikowany: 2021-11-08 18:43

12. Aktualności

Pismo GLW z dnia 18.10.2021 w sprawie wymagań w obszarach objętym ograniczeniami I ,...

Utworzony: 2021-10-22 | Zmodyfikowany: 2021-10-27 13:15

13. Informacje GLW

Pismo GLW z dnia 18.10.2021 w sprawie wymagań w obszarze objętym ograniczeniami i do...

Utworzony: 2021-10-26 | Zmodyfikowany: 2021-10-26 13:18

14. Pracownicy

Pracownicy

1.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie – dr n. wet. Magdalena Zbanyszek-Kalinowska tel. 89 533 14 11 2.Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie – lek. wet. Krzysztof Karczewski tel. 89 533 14 11 w.22 3.Główna księgowa – Bogusława Dąbrowska tel. 89 533 14 11 w.26 Zastępca Głównego księgowego Justyna Czeszejko tel. 89 533 14 11 w.26 4.Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt: a) St. inspektor weterynaryjny - lek. wet. Anna Biegańska tel. 89 533 14 11 w.29 b) St. i...

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2021-09-06 08:32

15. Aktualności

ROZPORZĄDZENIE NR 4/2814/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLSZTYNIE z dnia 27 ...

Utworzony: 2021-08-30 | Zmodyfikowany: 2021-08-30 12:38

16. Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w związku ze stwierdzeniem wśc...

Utworzony: 2021-08-20 | Zmodyfikowany: 2021-08-20 20:37

17. Aktualności

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2814/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLSZTYNIE z dnia 18 ...

Utworzony: 2021-08-19 | Zmodyfikowany: 2021-08-19 14:46

18. Wyniki naboru

Wynik postępowania na stanowisko inspektor weterynaryjny.Ogłoszenie nr.81199

Utworzony: 2021-08-03 | Zmodyfikowany: 2021-08-03 13:20

19. Aktualności

Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF

Utworzony: 2021-08-03 | Zmodyfikowany: 2021-08-03 13:13

20. Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie ogłasza nabór na kandydatów niebędących pra...

Utworzony: 2021-07-20 | Zmodyfikowany: 2021-07-20 09:39