Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2019-12-05 10:05
Dział: Inne » Linki do stron
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Linki do stron
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-05 10:03
Dział: Inne » Linki do stron
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Linki do stron
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-03 13:45
Dział: Afrykański Pomór Świń (ASF) » Informacja dla myśliwych i leśników
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie tusz odstrzelonych dzików i ich części przechowywanych w komorze chłodniczej
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-03 13:42
Dział: Afrykański Pomór Świń (ASF) » Informacja dla myśliwych i leśników
Opis zmian: dodanie artykułu: Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego dzika
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-03 13:39
Dział: Afrykański Pomór Świń (ASF) » Informacja dla myśliwych i leśników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla myśliwych i leśników
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 14:00
Dział: Aktualności i komunikaty » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: 27 grudnia dniem wolnym od pracy
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 13:37
Dział: Do pobrania » Bezpieczeństwo żywności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 10:20
Dział: Do pobrania » Bezpieczeństwo żywności
Opis zmian: dodanie artykułu: Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do 6 miesiąca życia,owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 10:14
Dział: Do pobrania » Bezpieczeństwo żywności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez gospodarstwo wymagań Rozp. WE nr 853/2004
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 10:10
Dział: Do pobrania » Bezpieczeństwo żywności
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności nadzorowanej związanej z produkcją mleka
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 10:08
Dział: Do pobrania » Bezpieczeństwo żywności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o prowadzenie działalności nadzorowanej,polegającej na prowadzeniu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 08:12
Dział: Do pobrania » Bezpieczeństwo żywności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu minimalnych standardów w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 08:09
Dział: Do pobrania » Bezpieczeństwo żywności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o zatwierdzenie/wpisanie zakładu do rejestru PLW w Olsztynie
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 08:06
Dział: Do pobrania » Bezpieczeństwo żywności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 07:58
Dział: Do pobrania » Higiena pasz
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz celem wpisania do rejestru podmiotu paszowego
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-12-02 07:47
Dział: Do pobrania » Wnioski do pobrania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zdrowie i ochrona zwierząt
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-11-28 17:52
Dział: Informacje Podstawowe » Pracownicy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pracownicy
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-11-28 17:25
Dział: Inne » Linki do stron
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Linki do stron
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-11-28 08:03
Dział: Aktualności i komunikaty » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: szkolenie dla osób przeprowadzających ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny w zakresie wymagań Rozp. Rady (WE) nr.1099/2009 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-11-19 15:07
Dział: Grypa ptaków (HPAI) » Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-11-19 15:03
Dział: Afrykański Pomór Świń (ASF) » Informacja dla hodowców i producentów świń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla hodowców i producentów świń
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-11-19 15:01
Dział: Afrykański Pomór Świń (ASF) » Informacja dla hodowców i producentów świń
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla hodowców i producentów świń
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-11-19 14:59
Dział: Afrykański Pomór Świń (ASF) » Informacja dla myśliwych i leśników
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dla myśliwych i leśników
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-11-19 14:56
Dział: Do pobrania » Wnioski do pobrania
Opis zmian: dodanie artykułu: Wnioski do pobrania
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-11-19 14:48
Dział: Informacje Podstawowe » Pracownicy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pracownicy
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-11-04 07:50
Dział: Inne » Redakcja BIP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Redakcja strony BIP
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-10-29 12:18
Dział: Informacje Podstawowe » Skargi i wnioski
Opis zmian: dodanie artykułu: Skargi i wnioski
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-10-29 11:58
Dział: Grypa ptaków (HPAI) » Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opis zmian: dodanie artykułu: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-10-29 11:55
Dział: Grypa ptaków (HPAI) » Ulotka HPAI
Opis zmian: dodanie artykułu: Ulotka - Apel do hodowców drobiu
Wykonanie: Michał Wojciechowski
Data: 2019-10-29 11:37
Dział: Afrykański Pomór Świń (ASF) » Informacja dla lekarzy
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla lekarzy
Wykonanie: Michał Wojciechowski