Statystyki odwiedzin strony BIP

Aktualności i komunikaty
   Aktualności 6895
Informacje Podstawowe
   Strona główna 29188
   Dane teleadresowe 3709
   Rachunki bankowe 958
   Struktura organizacyjna 1706
   Skargi i wnioski 1012
   Pracownicy 4445
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 867
   Regulamin organizacyjny 862
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 3866
     Przetargi - rok 2019 618
     Przetargi - rok 2018 605
   Zamówienia do 130 000 zł. netto 3738
     Zamówienia - rok 2019 632
   Zamówienia podprogowe 3799
Ogłoszenia
   Ogłoszenia o naborach 3636
   Wyniki naboru 1614
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 4768
Sprawozdania finansowe
   2018 528
   2019 376
   2020 163
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 527
Dostęp Do Informacji Publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 609
Afrykański Pomór Świń (ASF)
   Do pobrania 565
   Informacja dla myśliwych i leśników 677
   Informacja dla hodowców i producentów świń 530
   Informacja dla lekarzy 442
   Mapa ognisk i przypadków ASF 1315
Grypa ptaków (HPAI)
   Ulotka HPAI 606
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 851
Do pobrania
   Zdrowie i ochrona zwierząt 1448
   Bezpieczeństwo żywności 2271
   Higiena pasz 593
Koronawirus
   Ulotka informacyjna 724
Informacja o kontrolach urzędowych PIW
   Rok 2020 90
Wykaz urzędowych lekarzy wyznaczonych do badania mięsa
   Wykaz lekarzy 352
Inne
   Majątek 417
   Linki do stron 605
   Redakcja BIP 423
Dostępność podmiotu publicznego
   Raport o dostępności podmiotu 163
Łączna liczba odwiedzin:87193