Statystyki odwiedzin strony BIP

Aktualności i komunikaty
   Aktualności 93
   Komunikaty 28
Informacje Podstawowe
   Strona główna 562
   Dane teleadresowe 131
   Rachunki bankowe 40
   Struktura organizacyjna 72
   Skargi i wnioski 33
   Pracownicy 71
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 35
   Regulamin organizacyjny 22
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 28
     Przetargi - rok 2019 9
   Zamówienia do 30 000 euro 25
     Zamówienia - rok 2019 15
   Zamówienia podprogowe 23
Ogłoszenia
   Praca 47
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 29
Sprawozdania finansowe
   2018 26
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 26
Dostęp Do Informacji Publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 27
Afrykański Pomór Świń (ASF)
   Do pobrania 29
   Informacja dla myśliwych i leśników 33
   Informacja dla hodowców i producentów świń 37
   Informacja dla lekarzy 21
Grypa ptaków (HPAI)
   Ulotka HPAI 14
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 20
Do pobrania
   Zdrowie i ochrona zwierząt 36
   Bezpieczeństwo żywności 29
   Higiena pasz 9
Inne
   Majątek 16
   Linki do stron 37
   Redakcja BIP 30
Łączna liczba odwiedzin:1653