Statystyki odwiedzin strony BIP

Aktualności i komunikaty
   Aktualności 7652
Informacje Podstawowe
   Strona główna 32366
   Dane teleadresowe 4023
   Rachunki bankowe 1038
   Struktura organizacyjna 1894
   Skargi i wnioski 1095
   Pracownicy 5021
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 950
   Regulamin organizacyjny 919
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 4373
     Przetargi - rok 2019 652
     Przetargi - rok 2018 644
   Zamówienia do 130 000 zł. netto 4229
     Zamówienia - rok 2019 671
   Zamówienia podprogowe 4273
Ogłoszenia
   Ogłoszenia o naborach 4140
   Wyniki naboru 1797
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 5278
Sprawozdania finansowe
   2018 580
   2019 422
   2020 221
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 584
Dostęp Do Informacji Publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 670
Afrykański Pomór Świń (ASF)
   Do pobrania 703
   Informacja dla myśliwych i leśników 757
   Informacja dla hodowców i producentów świń 606
   Informacja dla lekarzy 898
   Mapa ognisk i przypadków ASF 1618
   Informacje GLW 71
Grypa ptaków (HPAI)
   Komunikat PLW w Olsztynie HPAI 2021 69
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 959
   Ulotka HPAI 695
Do pobrania
   Zdrowie i ochrona zwierząt 1609
   Bezpieczeństwo żywności 2553
   Higiena pasz 694
Koronawirus
   Ulotka informacyjna 817
Informacja o kontrolach urzędowych PIW
   Rok 2020 165
Wykaz urzędowych lekarzy wyznaczonych do badania mięsa
   Wykaz lekarzy 483
Inne
   Majątek 464
   Linki do stron 696
   Redakcja BIP 467
Dostępność podmiotu publicznego
   Raport o dostępności podmiotu 221
Łączna liczba odwiedzin:98055