artykuł nr 1

GRYPA PTAKÓW INFORMACJA DLA POPULACJI OGÓLNEJ

GRYPA PTAKÓW - jest chorobą wirusową, wywołaną przez wirusy grypy typu A, która
dotyka w głównie ptaki (zarówno drób jak i ptaki dzikie).
Zakażenia ptaków mogą być wywoływane przez wirusy grypy wysoce zjadliwej (ang. Highly
Pathogenic Avian Influenza – HPAI) np. A(H5N1)) oraz wirusy o niskiej zjadliwości (ang. Low
Pathogenic Avian Influenza – LPAI).
Wirusy HPAI, szczególnie podtyp H5, są szeroko rozpowszechnione wśród ptactwa dzikiego
w Europie

Załączniki:
Więcej informacji... 602 KB