artykuł nr 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg na zakup i dostawę chłodni kontenerowych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg na zakup i dostawę chłodni kontenerowych

 

artykuł nr 2

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg na sprzedaż i dostawę chłodni kontenerowych do przechowywania tusz dzików dla PIW Olsztyn

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie ogłasza przetarg na sprzedaż i dostawę chłodni kontenerowych do przechowywania tusz dzików dla PIW Olsztyn

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Formularz oferty
  4. Parametry techniczne
  5. Oświadczenia wykonawcy
  6. Wzór umowy
  7. Oświadczenie o grupie kapitałowej
  8. Załącznik do umowy - protokół odbioru
  9. Protokół z otwarcia ofert
  10. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu