artykuł nr 1

Rachunki bankowe

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie posiada następujące numery kont bankowych:

NBP O/Olsztyn 3910 1013 9700 8628 2231 0000 00

NBP O/Olsztyn 8910 1013 9700 8628 2230 0000 00