Statystyki odwiedzin strony BIP

Aktualności i komunikaty
   Aktualności 15325
Informacje Podstawowe
   Strona główna 76680
   Dane teleadresowe 9142
   Rachunki bankowe 2310
   Struktura organizacyjna 4512
   Skargi i wnioski 2932
   Pracownicy 12038
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 2562
   Regulamin organizacyjny 2026
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 9573
     Przetargi - rok 2023 2887
     Przetargi - rok 2022 233
     Przetargi - rok 2021 361
     Przetargi - rok 2019 1047
     Przetargi - rok 2018 1035
   Zamówienia do 130 000 zł. netto 12887
     Zamówienia - rok 2024 1012
     Zamówienia - rok 2023 365
     Zamówienia - rok 2022 3393
     Zamówienia - rok 2019 1024
   Zamówienia podprogowe 10195
Ogłoszenia
   Ogłoszenia o naborach 14503
   Wyniki naboru 7687
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 13185
Sprawozdania finansowe
   2018 1499
   2019 1668
   2020 1732
   2021 1724
   2022 1771
   2023 62
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 1879
Dostęp Do Informacji Publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 3143
Afrykański Pomór Świń (ASF)
   Do pobrania 1968
   Informacja dla myśliwych i leśników 3068
   Informacja dla hodowców i producentów świń 1707
   Informacja dla lekarzy 2108
   Mapa ognisk i przypadków ASF 3999
   Informacje GLW 1699
   Rozporządzenie MR i RW 1770
Grypa ptaków (HPAI)
   Ulotka HPAI 2370
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2575
   Komunikat PLW w Olsztynie HPAI 2022 1843
   Apel PLW w Olsztynie w sprawie bioasekuracji 1180
   Plan bioasekuracji 2008
   Komunikat PLW w Olsztynie HAPAI 2023 515
   Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 1165
Do pobrania
   Zdrowie i ochrona zwierząt 3982
   Bezpieczeństwo żywności 5842
   Higiena pasz 2470
   Druki dla lekarzy wyznaczonych 1329
Informacje dla hodowców
   Bydło 1211
   Świnie 1984
   Drób 1359
   Pszczoły 1549
   Konie 1242
Koronawirus
   Ulotka informacyjna 10201
Informacja o kontrolach urzędowych PIW
   Rok 2020 1882
Ubój z konieczności
   Ubój z konieczności 1576
Archiwum
   Rozporządzenia - archiwum 523
Wykaz urzędowych lekarzy wyznaczonych do badania mięsa
   Wykaz lekarzy 3300
Inne
   Majątek 1993
   Linki do stron 2469
   Redakcja BIP 1754
Dostępność podmiotu publicznego
   Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 1853
   Raport z dostępności podmiotu 754
Easy to read
   Informacja o PIW w Olsztynie w języku łatwym do czytania 99
Łączna liczba odwiedzin:295863