Statystyki odwiedzin strony BIP

Aktualności i komunikaty
   Aktualności 10497
Informacje Podstawowe
   Strona główna 50182
   Dane teleadresowe 5897
   Rachunki bankowe 1460
   Struktura organizacyjna 2867
   Skargi i wnioski 1677
   Pracownicy 8237
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 1439
   Regulamin organizacyjny 1328
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 6668
     Przetargi - rok 2019 841
     Przetargi - rok 2018 835
   Zamówienia do 130 000 zł. netto 9298
     Zamówienia - rok 2022 955
     Zamówienia - rok 2019 835
   Zamówienia podprogowe 6503
Ogłoszenia
   Ogłoszenia o naborach 8772
   Wyniki naboru 4157
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 8354
Sprawozdania finansowe
   2018 957
   2019 711
   2020 518
   2021 355
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 1004
Dostęp Do Informacji Publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1195
Afrykański Pomór Świń (ASF)
   Do pobrania 1218
   Informacja dla myśliwych i leśników 1356
   Informacja dla hodowców i producentów świń 977
   Informacja dla lekarzy 1372
   Mapa ognisk i przypadków ASF 2283
   Informacje GLW 553
   Rozporządzenie MR i RW 300
Grypa ptaków (HPAI)
   Apel PLW w Olsztynie w sprawie bioasekuracji 248
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1421
   Ulotka HPAI 1100
   Komunikat PLW w Olsztynie HPAI 2022 711
   Plan bioasekuracji 79
Do pobrania
   Zdrowie i ochrona zwierząt 2630
   Bezpieczeństwo żywności 3965
   Higiena pasz 1131
   Druki dla lekarzy wyznaczonych 541
Informacje dla hodowców
   Bydło 102
   Świnie 88
   Drób 158
   Pszczoły 154
   Konie 89
Koronawirus
   Ulotka informacyjna 1269
Informacja o kontrolach urzędowych PIW
   Rok 2020 515
Ubój z konieczności
   Ubój z konieczności 460
Wykaz urzędowych lekarzy wyznaczonych do badania mięsa
   Wykaz lekarzy 1296
Inne
   Majątek 788
   Linki do stron 1257
   Redakcja BIP 783
Dostępność podmiotu publicznego
   Raport o dostępności podmiotu 710
Łączna liczba odwiedzin:163206