Statystyki odwiedzin strony BIP

Aktualności i komunikaty
   Aktualności 14164
Informacje Podstawowe
   Strona główna 68522
   Dane teleadresowe 7914
   Rachunki bankowe 2053
   Struktura organizacyjna 3741
   Skargi i wnioski 2364
   Pracownicy 10831
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 2040
   Regulamin organizacyjny 1867
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 8868
     Przetargi - rok 2023 2026
     Przetargi - rok 2022 199
     Przetargi - rok 2021 317
     Przetargi - rok 2019 998
     Przetargi - rok 2018 1000
   Zamówienia do 130 000 zł. netto 11698
     Zamówienia - rok 2024 93
     Zamówienia - rok 2023 316
     Zamówienia - rok 2022 2801
     Zamówienia - rok 2019 983
   Zamówienia podprogowe 8789
Ogłoszenia
   Ogłoszenia o naborach 12306
   Wyniki naboru 5916
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 11381
Sprawozdania finansowe
   2018 1349
   2019 1083
   2020 958
   2021 731
   2022 424
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 1673
Dostęp Do Informacji Publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1726
Afrykański Pomór Świń (ASF)
   Do pobrania 1769
   Informacja dla myśliwych i leśników 2257
   Informacja dla hodowców i producentów świń 1513
   Informacja dla lekarzy 1848
   Mapa ognisk i przypadków ASF 3007
   Informacje GLW 1051
   Rozporządzenie MR i RW 777
Grypa ptaków (HPAI)
   Ulotka HPAI 1505
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1969
   Komunikat PLW w Olsztynie HPAI 2022 1266
   Apel PLW w Olsztynie w sprawie bioasekuracji 683
   Plan bioasekuracji 646
   Komunikat PLW w Olsztynie HAPAI 2023 386
   Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 225
Do pobrania
   Zdrowie i ochrona zwierząt 3539
   Bezpieczeństwo żywności 5080
   Higiena pasz 1714
   Druki dla lekarzy wyznaczonych 1146
Informacje dla hodowców
   Bydło 624
   Świnie 798
   Drób 797
   Pszczoły 636
   Konie 496
Koronawirus
   Ulotka informacyjna 1802
Informacja o kontrolach urzędowych PIW
   Rok 2020 893
Ubój z konieczności
   Ubój z konieczności 925
Archiwum
   Rozporządzenia - archiwum 310
Wykaz urzędowych lekarzy wyznaczonych do badania mięsa
   Wykaz lekarzy 1901
Inne
   Majątek 1165
   Linki do stron 1850
   Redakcja BIP 1204
Dostępność podmiotu publicznego
   Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 1261
   Raport z dostępności podmiotu 277
Łączna liczba odwiedzin:234571