Statystyki odwiedzin strony BIP

Aktualności i komunikaty
   Aktualności 9549
Informacje Podstawowe
   Strona główna 44808
   Dane teleadresowe 5287
   Rachunki bankowe 1301
   Struktura organizacyjna 2580
   Skargi i wnioski 1455
   Pracownicy 7298
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 1248
   Regulamin organizacyjny 1166
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 5920
     Przetargi - rok 2019 782
     Przetargi - rok 2018 776
   Zamówienia do 130 000 zł. netto 5729
     Zamówienia - rok 2022 309
     Zamówienia - rok 2019 789
   Zamówienia podprogowe 5776
Ogłoszenia
   Ogłoszenia o naborach 7592
   Wyniki naboru 3533
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 7252
Sprawozdania finansowe
   2018 823
   2019 596
   2020 404
   2021 237
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 821
Dostęp Do Informacji Publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 979
Afrykański Pomór Świń (ASF)
   Do pobrania 1039
   Informacja dla myśliwych i leśników 1150
   Informacja dla hodowców i producentów świń 838
   Informacja dla lekarzy 1245
   Mapa ognisk i przypadków ASF 2093
   Informacje GLW 423
   Rozporządzenie MR i RW 179
Grypa ptaków (HPAI)
   Komunikat PLW w Olsztynie HPAI 2022 344
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1236
   Ulotka HPAI 944
Do pobrania
   Zdrowie i ochrona zwierząt 2258
   Bezpieczeństwo żywności 3477
   Higiena pasz 959
   Druki dla lekarzy wyznaczonych 380
Koronawirus
   Ulotka informacyjna 1103
Informacja o kontrolach urzędowych PIW
   Rok 2020 391
Ubój z konieczności
   Ubój z konieczności 294
Wykaz urzędowych lekarzy wyznaczonych do badania mięsa
   Wykaz lekarzy 1012
Inne
   Majątek 651
   Linki do stron 1074
   Redakcja BIP 669
Dostępność podmiotu publicznego
   Raport o dostępności podmiotu 525
Łączna liczba odwiedzin:139393