Statystyki odwiedzin strony BIP

Aktualności i komunikaty
   Aktualności 12677
Informacje Podstawowe
   Strona główna 59936
   Dane teleadresowe 6902
   Rachunki bankowe 1752
   Struktura organizacyjna 3286
   Skargi i wnioski 2020
   Pracownicy 9747
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 1778
   Regulamin organizacyjny 1605
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 7810
     Przetargi - rok 2023 1051
     Przetargi - rok 2022 120
     Przetargi - rok 2021 243
     Przetargi - rok 2019 912
     Przetargi - rok 2018 931
   Zamówienia do 130 000 zł. netto 10533
     Zamówienia - rok 2022 1957
     Zamówienia - rok 2019 907
   Zamówienia podprogowe 7624
Ogłoszenia
   Ogłoszenia o naborach 10683
   Wyniki naboru 5068
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 9978
Sprawozdania finansowe
   2018 1117
   2019 863
   2020 701
   2021 505
   2022 185
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 1303
Dostęp Do Informacji Publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 1451
Afrykański Pomór Świń (ASF)
   Do pobrania 1459
   Informacja dla myśliwych i leśników 1803
   Informacja dla hodowców i producentów świń 1197
   Informacja dla lekarzy 1568
   Mapa ognisk i przypadków ASF 2623
   Informacje GLW 788
   Rozporządzenie MR i RW 573
Grypa ptaków (HPAI)
   Ulotka HPAI 1289
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1702
   Komunikat PLW w Olsztynie HPAI 2022 952
   Apel PLW w Olsztynie w sprawie bioasekuracji 472
   Plan bioasekuracji 326
   Komunikat PLW w Olsztynie HAPAI 2023 79
   Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 35
Do pobrania
   Zdrowie i ochrona zwierząt 3164
   Bezpieczeństwo żywności 4531
   Higiena pasz 1391
   Druki dla lekarzy wyznaczonych 898
Informacje dla hodowców
   Bydło 264
   Świnie 449
   Drób 486
   Pszczoły 381
   Konie 263
Koronawirus
   Ulotka informacyjna 1507
Informacja o kontrolach urzędowych PIW
   Rok 2020 678
Ubój z konieczności
   Ubój z konieczności 657
Archiwum
   Rozporządzenia - archiwum 46
Wykaz urzędowych lekarzy wyznaczonych do badania mięsa
   Wykaz lekarzy 1572
Inne
   Majątek 946
   Linki do stron 1539
   Redakcja BIP 953
Dostępność podmiotu publicznego
   Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 954
   Raport z dostępności podmiotu 36
Łączna liczba odwiedzin:199343