Statystyki odwiedzin strony BIP

Aktualności i komunikaty
   Aktualności 8959
Informacje Podstawowe
   Strona główna 40714
   Dane teleadresowe 4855
   Rachunki bankowe 1211
   Struktura organizacyjna 2356
   Skargi i wnioski 1343
   Pracownicy 6592
Akty Prawne, Dokumenty
   Statut 1169
   Regulamin organizacyjny 1082
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia o przetargach 5214
     Przetargi - rok 2019 729
     Przetargi - rok 2018 723
   Zamówienia do 130 000 zł. netto 5050
     Zamówienia - rok 2019 734
   Zamówienia podprogowe 5142
Ogłoszenia
   Ogłoszenia o naborach 6438
   Wyniki naboru 2990
   Środki zużyte przeznaczone do zbycia 6430
Sprawozdania finansowe
   2018 755
   2019 537
   2020 357
   2021 132
Ochrona Danych Osobowych
   Klauzule informacyjne 748
Dostęp Do Informacji Publicznej
   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 863
Afrykański Pomór Świń (ASF)
   Do pobrania 944
   Informacja dla myśliwych i leśników 1049
   Informacja dla hodowców i producentów świń 768
   Informacja dla lekarzy 1043
   Mapa ognisk i przypadków ASF 1976
   Informacje GLW 295
   Rozporządzenie MR i RW 84
Grypa ptaków (HPAI)
   Komunikat PLW w Olsztynie HPAI 2022 263
   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1157
   Ulotka HPAI 865
Do pobrania
   Zdrowie i ochrona zwierząt 2102
   Bezpieczeństwo żywności 3158
   Higiena pasz 882
   Druki dla lekarzy wyznaczonych 272
Koronawirus
   Ulotka informacyjna 1024
Informacja o kontrolach urzędowych PIW
   Rok 2020 321
Ubój z konieczności
   Ubój z konieczności 229
Wykaz urzędowych lekarzy wyznaczonych do badania mięsa
   Wykaz lekarzy 864
Inne
   Majątek 593
   Linki do stron 940
   Redakcja BIP 602
Dostępność podmiotu publicznego
   Raport o dostępności podmiotu 414
Łączna liczba odwiedzin:125053