Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Bydło

Apel do hodowców bydła

HODOWCO BYDŁA! PAMIĘTAJ! Nie można przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt niezdolnych do podróży. Zgodnie z przepisami prawa rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 za zwierzęta niezdolne do transportu należy uznać: zwierzęta, które nie mogą poruszać się samodzielnie bez bólu lub poruszać się bez pomocy, np. w przypadku złamania kończyny lub kości miednicy; mają poważną ranę otwartą, lub wypadnięcie; ciężarne samice, będące w okresie przekraczającym 90% przewidywanego okresu ciąży lub ...

Utworzony: 2023-09-14 | Zmodyfikowany: 2023-09-14 09:41

2. Higiena pasz

Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz celem wpisania do rejestru podmiotu...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2023-09-13 14:23

3. Środki zużyte przeznaczone do zbycia

Ogłoszenie o zbędnym majątku i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego In...

Utworzony: 2023-09-12 | Zmodyfikowany: 2023-09-12 09:52

4. Aktualności

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w związku ze stwierdzeniem wś...

W dniu 01.09.2023r. w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez PIW-et Puławy stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został podjęty z ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane rozporządzenie nr 9/2814/2023 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny. Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w szczelinach budynków mieszkalnych jest zjawi...

Utworzony: 2023-09-11 | Zmodyfikowany: 2023-09-11 17:15

5. Aktualności

Rozporządzenie nr 9 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 04.09.2023 w ...

Utworzony: 2023-09-11 | Zmodyfikowany: 2023-09-11 10:37

6. Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Rozporządzenie nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Utworzony: 2023-09-11 | Zmodyfikowany: 2023-09-11 10:29

7. Aktualności

Rozporządzenie nr 8 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 29.08.2023 w ...

Utworzony: 2023-08-31 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 14:12

8. Raport z dostępności podmiotu

Raport z dostępności podmiotu publicznego

Utworzony: 2023-09-07 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 13:24

9. Procedura składania wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Procedura składania wniosku

Zgodnie z art. 30 ust. 1. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoba ze szczególnymi potrzebami (dalej zwana wnioskodawcą) lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności kierowany jest do podmiotu publicznego z które...

Utworzony: 2023-09-07 | Zmodyfikowany: 2023-09-07 13:10

10. Rozporządzenia - archiwum

Rozporządzenie nr 6 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 25.08.2023 w ...

Utworzony: 2023-08-31 | Zmodyfikowany: 2023-08-31 14:31

11. Rozporządzenia - archiwum

Rozporządzenie nr 7 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 25.08.2023 w...

Utworzony: 2023-08-31 | Zmodyfikowany: 2023-08-31 13:45

12. Aktualności

Rozporządzenie nr 5/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 23 sierp...

Utworzony: 2023-08-29 | Zmodyfikowany: 2023-08-29 11:10

13. Ogłoszenia o naborach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowis...

Utworzony: 2023-08-22 | Zmodyfikowany: 2023-08-22 07:36

14. Aktualności

Rozporządzenie nr 4/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 16 sierp...

Utworzony: 2023-08-22 | Zmodyfikowany: 2023-08-22 07:28

15. Pracownicy

Pracownicy

1.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie – dr n. wet. Magdalena Zbanyszek-Kalinowska tel. 89 533 14 11 2.Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie - lek. wet. Anna Biegańska tel. 89 533 14 11 w.32 3.Główna księgowa – Bogusława Dąbrowska tel. 89 533 14 11 w.22 Zastępca Głównego księgowego Justyna Czeszejko tel. 89 533 14 11 w.20 4.Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt: a) starszy inspektor weterynaryjny - lek. wet. Katarzyna Pepłowska tel. 89 533 14 11 w.29 b) inspekto...

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2023-08-02 12:05

16. Aktualności

Ogłoszenie o potrzebie dokonania dodatkowych wyznaczeń do wykonywania czynności urzę...

Utworzony: 2023-07-28 | Zmodyfikowany: 2023-07-31 07:35

17. Świnie

Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

Utworzony: 2023-07-21 | Zmodyfikowany: 2023-07-21 12:53

18. Świnie

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy...

Utworzony: 2023-07-21 | Zmodyfikowany: 2023-07-21 12:52

19. Komunikat PLW w Olsztynie HAPAI 2023

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 18 lipca 2023 r. dotycz...

Utworzony: 2023-07-20 | Zmodyfikowany: 2023-07-20 07:56

20. Drób

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 18 lipca 2023 r. dotycz...

Utworzony: 2023-07-20 | Zmodyfikowany: 2023-07-20 07:53