Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Informacja dla myśliwych i leśników

Rozporządzenie nr 15 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2024 zmieniające ...

Utworzony: 2024-05-21 | Zmodyfikowany: 2024-05-21 12:58

2. Informacja dla hodowców i producentów świń

Rozporządzenie nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2024 w sprawie uc...

Utworzony: 2024-05-21 | Zmodyfikowany: 2024-05-21 12:56

3. Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Rozporządzenie nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2024 w sprawie uc...

Utworzony: 2024-05-21 | Zmodyfikowany: 2024-05-21 12:53

4. Bezpieczeństwo żywności

Wniosek o zatwierdzenie/wpisanie zakładu do rejestru PLW w Olsztynie

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 09:51

5. Bezpieczeństwo żywności

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produkt...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 09:49

6. Higiena pasz

Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz celem wpisania do rejestru podmiotu...

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 09:46

7. Zdrowie i ochrona zwierząt

Zdrowie i ochrona zwierząt

Wniosek o wyrażenie zgody na ubój - sprzedaż świń Zgłoszenie rejestracji pasieki - aktualizacja

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 09:43

8. Zdrowie i ochrona zwierząt

Wniosek o przemieszczenie świń

Utworzony: 2024-05-08 | Zmodyfikowany: 2024-05-08 09:41

9. Świnie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie...

Utworzony: 2024-05-02 | Zmodyfikowany: 2024-05-02 10:28

10. Rozporządzenie MR i RW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie...

Utworzony: 2024-05-02 | Zmodyfikowany: 2024-05-02 10:27

11. 2023

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Utworzony: 2024-04-30 | Zmodyfikowany: 2024-04-30 12:06

12. Klauzule informacyjne

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 16. Kontakt z administratorem jest możliwy pod nr telefonu /89/ 533 14 11 lub...

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2024-04-29 14:35

13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ...

Utworzony: 2024-04-16 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 09:26

14. Informacja dla myśliwych i leśników

Program ASF na 2024 r.

Utworzony: 2024-04-16 | Zmodyfikowany: 2024-04-16 09:22

15. Środki zużyte przeznaczone do zbycia

Ogłoszenie o zbędnym majątku i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego In...

Utworzony: 2024-04-02 | Zmodyfikowany: 2024-04-15 10:05

16. Środki zużyte przeznaczone do zbycia

Ogłoszenie o zbędnym majątku i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego In...

Utworzony: 2024-03-25 | Zmodyfikowany: 2024-04-11 09:11

17. Drób

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wp...

Utworzony: 2024-04-03 | Zmodyfikowany: 2024-04-03 08:54

18. Wyniki naboru

Wynik postępowania na stanowisko inspektor weterynaryjny numer ogłoszenia133006

Utworzony: 2024-03-18 | Zmodyfikowany: 2024-03-18 11:01

19. Pracownicy

Pracownicy

1.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie – dr n. wet. Magdalena Zbanyszek-Kalinowska tel. 89 533 14 11 2.Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie - lek. wet. Anna Biegańska tel. 89 533 14 11 w.32 chz.abieganska@olsztyn.piw.gov.pl 3.Główna księgowa – Bogusława Dąbrowska tel. 89 533 14 11 w.22 bdabrowska@olsztyn.piw.gov.pl Zastępca Głównego księgowego Justyna Czeszejko tel. 89 533 14 11 w.20 jczeszejko@olsztyn.piw.gov.pl 4.Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt: a) star...

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2024-03-15 10:03

20. Wyniki naboru

Wynik postępowania na stanowisko inspektor weterynaryjny numer ogłoszenia 131914

Utworzony: 2024-03-11 | Zmodyfikowany: 2024-03-11 09:20