Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rozporządzenie MR i RW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wpr...

Utworzony: 2023-03-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 15:03

2. Pracownicy

Pracownicy

1.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie – dr n. wet. Magdalena Zbanyszek-Kalinowska tel. 89 533 14 11 2.Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie - lek. wet. Katarzyna Pepłowska tel. 89 533 14 11 w.29 3.Główna księgowa – Bogusława Dąbrowska tel. 89 533 14 11 w.22 Zastępca Głównego księgowego Justyna Czeszejko tel. 89 533 14 11 w.20 4.Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt: a) St. inspektor weterynaryjny - lek. wet. Anna Biegańska tel. 89 533 14 11 w.29 b) Inspektor we...

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 08:24

3. Drób

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wpr...

Utworzony: 2023-03-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 08:13

4. Ogłoszenia o naborach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowis...

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 11:51

5. Środki zużyte przeznaczone do zbycia

Ogłoszenie o zbędnym majątku i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego In...

Utworzony: 2023-03-09 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 08:52

6. Środki zużyte przeznaczone do zbycia

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników majątku ruchomego

Utworzony: 2023-03-08 | Zmodyfikowany: 2023-03-08 09:29

7. Drób

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wp...

Utworzony: 2023-03-06 | Zmodyfikowany: 2023-03-06 08:02

8. Drób

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ...

Utworzony: 2023-03-06 | Zmodyfikowany: 2023-03-06 08:00

9. Bezpieczeństwo żywności

Oświadczenie dla podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego

Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego powinny złożyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii załączone wypełnione oświadczenie. Obowiązek dotyczy ubojni, zakładów rozbioru i przetwórstwa mięsa, działalności marginalnej , lokalnej i ograniczonej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, punktów skupu dziczyzny, podmiotów zajmujących się transportem produktów pochodzenia zwierzęcego, pośredników w obrocie żywnością pochodzenia zwierzęc...

Utworzony: 2023-03-03 | Zmodyfikowany: 2023-03-03 13:01

10. Bezpieczeństwo żywności

Wniosek o zatwierdzenie projektu technologicznego

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2023-03-02 09:51

11. Środki zużyte przeznaczone do zbycia

Ogłoszenie o zbędnym majątku i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego In...

Utworzony: 2023-02-21 | Zmodyfikowany: 2023-02-21 09:48

12. Ogłoszenia o naborach

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowis...

Utworzony: 2023-02-21 | Zmodyfikowany: 2023-02-21 07:56

13. Informacja dla myśliwych i leśników

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie o...

Utworzony: 2023-02-08 | Zmodyfikowany: 2023-02-08 13:10

14. Informacja dla myśliwych i leśników

Rozporządzenie MR i RW z dnia 26 sierpnia 2021r zmieniające rozporządzanie w sprawie...

Utworzony: 2023-02-08 | Zmodyfikowany: 2023-02-08 13:03

15. Drób

Wzór planu bioasekuracji ferm drobiu

Utworzony: 2023-02-08 | Zmodyfikowany: 2023-02-08 12:58

16. Plan bioasekuracji

PLW w Olsztynie informuje o publikacji wzoru planu bioasekuracji ferm drobiu

Utworzony: 2023-02-08 | Zmodyfikowany: 2023-02-08 12:56

17. Bezpieczeństwo żywności

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do 12 miesiąca życia,owiec lub...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2023-02-02 14:20

18. Zdrowie i ochrona zwierząt

Zdrowie i ochrona zwierząt

Wniosek o wyrażenie zgody na ubój - sprzedaż świń Zgłoszenie rejestracji pasieki - aktualizacja

Utworzony: 2019-11-19 | Zmodyfikowany: 2023-02-01 10:26

19. Zdrowie i ochrona zwierząt

Wniosek o prowadzenie działalności nadzorowanej,polegającej na prowadzeniu chowu i h...

Wniosek o prowadzenie działalności nadzorowanej,polegającej na prowadzeniu chowu i hodowli zwierząt gospodarskich

Utworzony: 2020-02-06 | Zmodyfikowany: 2023-02-01 10:16

20. Drób

Zgłoszenie utrzymywania drobiu lub innych ptaków

Utworzony: 2023-01-13 | Zmodyfikowany: 2023-02-01 07:32