artykuł nr 6

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w związku ze stwierdzeniem wścieklizny u zwierzęcia dzikiego - nietoperza

W dniu 01.09.2023r. w badaniu laboratoryjnym przeprowadzonym przez PIW-et Puławy stwierdzono wściekliznę u nietoperza, który został podjęty z ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie. W związku z zaistniałą sytuacją zostało wydane rozporządzenie nr 9/2814/2023 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny.

Zamieszkiwanie nietoperzy w pobliżu siedlisk ludzkich, lasów, parków i zabudowań, a nawet bytowanie w szczelinach znajdujących się w szczelinach budynków mieszkalnych jest zjawiskiem naturalnym.  Nietoperze w  Polsce podlegają  ścisłej  ochronie  gatunkowej.

Nietoperze, tak jak inne ssaki są wrażliwe na zakażenie wirusem wścieklizny, ale ryzyko transmisji zarazka, czyli przenoszenia wirusa między zwierzętami jest niewielkie. U chorych nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników. Nietoperze  nie wykazują  agresji.

 

W OBRĘBIE OBSZARU  ZAGROŻONEGO WYSTĄPIENIEM WŚCIEKLIZNY:

1. Należy unikać kontaktu ze zwierzętami dzikimi.

2.  Nie dotykać zwierząt podejrzanych lub padłych, a w przypadku znalezienia na obszarze zagrożonym wystąpieniem wścieklizny martwego nietoperza lub innego dzikiego ssaka należy o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii, straż miejską lub policję.

3. Psy powinny być trzymane na zagrodzonym terenie lub wyprowadzane na smyczy, a koty utrzymywane w odosobnieniu.

4. Należy dopełnić obowiązku corocznych szczepień psów przeciw wściekliźnie, zalecane są również szczepienia kotów.

artykuł nr 7

Rozporządzenie nr 9 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 04.09.2023 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wścieklizny zwierząt na terenie miasta Olsztyn

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 8

Rozporządzenie nr 8 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 29.08.2023 w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie nr 3/2023 z dnia 18 lipca r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 9

Rozporządzenie nr 5/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie nr 1/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 10

Rozporządzenie nr 4/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie nr 2 z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB