artykuł nr 31

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu olsztyńskiego na rok 2022 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt la i 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych świadczących usługi w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt

artykuł nr 32

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu olsztyńskiego na rok 2022 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy-zlecenia.

artykuł nr 33

Rozporządzenie nr 1/2022 z dnia 12 maja 2022 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w sprawie odłowu dzików na terenie Miasta Olsztyna

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 34

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w dniu 07 maja 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2022 r., poz. 768 ).

Załączniki:
Treść rozporządzenia 347 KB
artykuł nr 35

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że dnia 11 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie odbędzie się szkolenie dla osób przeprowadzających ubój zwierząt poza rzeźnią na użytek własny w zakresie wymagań Rozp. Rady (WE) nr.1099/2009 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Załączniki:
1.Informacja o szkoleniu 12 KB
2.Wniosek 13 KB