artykuł nr 41

Rozporządzenie nr 5/2814/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie określenia obszaru na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzenia nakazów

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 42

PLW w Olsztynie ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy - zlecenia w roku 2022 na terenie powiatu olsztyńskiego

artykuł nr 43

PLW w Olsztynie ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych świadczących usługi w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt w roku 2022 na terenie powiatu olsztyńskiego

artykuł nr 44

Komunikat PLW w Olsztynie dotyczący HPAI 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, iż w związku z pojawieniem się w naszym kraju nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - ogniska w powiecie siedleckim w województwie mazowieckim oraz w powiecie międzyrzeckim w województwie lubuskim, należy zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie wszystkie przypadki znalezienia padłego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego.

artykuł nr 45

Pismo GLW z dnia 18.10.2021 w sprawie wymagań w obszarach objętym ograniczeniami I , II, III i dotyczą gospodarstw które będą przemieszczały świnie poza te obszary