artykuł nr 1

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie utrzymywania poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 2

Zestawienie tusz odstrzelonych dzików i ich części przechowywanych w komorze chłodniczej

artykuł nr 3

Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego dzika

artykuł nr 4

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 5

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB