artykuł nr 1

Zestawienie tusz odstrzelonych dzików i ich części przechowywanych w komorze chłodniczej

artykuł nr 2

Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego dzika

artykuł nr 3

Informacja dla myśliwych i leśników