artykuł nr 1

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie utrzymywania poszukiwań padłych dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 2

Zestawienie tusz odstrzelonych dzików i ich części przechowywanych w komorze chłodniczej

artykuł nr 3

Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/ martwego dzika

artykuł nr 4

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 5

Rozporządzenie MR i RW z dnia 26 sierpnia 2021r zmieniające rozporządzanie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii