artykuł nr 1

Rozporządzenie nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2024 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 2

ASF - środki kontroli ,bioasekuracja ,zasady przemieszczania swiń

Załączniki:
Materiały - ASF MB
artykuł nr 3

Informacja dla hodowców i producentów świń