artykuł nr 1

Pismo GLW z dnia 18.10.2021 w sprawie wymagań w obszarze objętym ograniczeniami i dotyczą gospodarstw które będą przemieszczały świnie poza obszar kraju