artykuł nr 1

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w dniu 06 maja 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2022 r., poz. 768 ).

Załączniki:
Treść rozporządzenia 347 KB
artykuł nr 2

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2022 r. zostało podpisane rozporządzenie nr 16 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie uchylenia rozporządzenia, w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Załączniki:
Treść rozporządzenia 694 KB
artykuł nr 3

Komunikat PLW w Olsztynie HPAI 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, iż w związku z pojawieniem się w naszym kraju nowych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - ogniska w powiecie siedleckim w województwie mazowieckim oraz w powiecie międzyrzeckim w województwie lubuskim, należy zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie wszystkie przypadki znalezienia padłego ptactwa, w szczególności wodnego i drapieżnego.