artykuł nr 1

Rozporządzenie nr 14 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 maja 2024 w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 2

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 lutego 2024 w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 3

Rozporządzenie nr 24 Wojewody...

Rozporządzenie nr 24 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 września 2023 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zasad utrzymywania drobiu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego