artykuł nr 1

Zalecenia GLW w sprawie uboju z konieczności