artykuł nr 1

Apel do hodowców bydła

 

 HODOWCO BYDŁA!

PAMIĘTAJ!

Nie można przewozić zwierząt lub zlecać transportu zwierząt niezdolnych do podróży.

Zgodnie z przepisami prawa  rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 za zwierzęta niezdolne do transportu należy uznać:

  • zwierzęta, które nie mogą poruszać się samodzielnie bez bólu lub poruszać się bez pomocy, np. w przypadku złamania kończyny lub kości miednicy;
  • mają poważną ranę otwartą, lub wypadnięcie;
  • ciężarne samice, będące w okresie przekraczającym 90% przewidywanego okresu ciąży lub samice, które urodziły w tygodniu poprzedzającym transport,
  • nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie,
  • cielęta w wieku poniżej 10 dni, ( dotyczy transportu do 8 godzin, możliwy od 11 dnia )
  • cielęta w wieku poniżej 14 dni, ( dotyczy transportu powyżej 8 godzin, możliwy od 15 dnia )

Ponadto zakazany jest ubój zwierząt w ciągu 48 godzin po porodzie!

Naruszenie powyższych przepisów zarówno przez posiadacza zwierząt zlecającego transport jak i przewoźnika, czy pośrednika realizującego przewóz stanowi przestępstwo!

Jeżeli zwierzę ulegnie wypadkowi, który uniemożliwia naturalne poruszanie się lub powoduje ból, skontaktuj się ze swoim lekarzem weterynarii! Ustali on, czy zwierzę należy leczyć, uśmiercić, czy poddać ubojowi z konieczności na terenie gospodarstwa!

 

Podstawa prawna:

ROZPORZADZENIE RADY (WE) NR 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97