artykuł nr 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF

Załączniki:
Treść rozporządzenia 239 KB
artykuł nr 2

Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

artykuł nr 3

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń

Załączniki:
Wytyczne - analiza ryzyka MB
artykuł nr 4

Rozporządzenie wykonawcze Komisji(UE) 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji 2023/1071 z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniające niektóre załączniki do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/620 w odniesieniu do zatwierdzenia lub cofnięcia statusu obszaru wolnego od choroby dla niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie i zatwierdzenia programów likwidacji niektórych chorób umieszczonych w wykazie, w którym wymieniono Polskę w części I zał. VI do ww. rozporządzenia

Załączniki:
Treść rozporządzenia 470 KB
artykuł nr 5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF

Załączniki:
Treść rozporządzenia 192 KB