artykuł nr 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF

Załączniki:
Treść rozporządzenia 192 KB
artykuł nr 2

ASF - środki kontroli ,bioasekuracja ,zasady przemieszczania świń

Załączniki:
Materiały - ASF MB
artykuł nr 3

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF

Załączniki:
Treść rozporządzenia 227 KB
artykuł nr 4

Dokument przemieszczania świń

Załączniki:
Treść dokumentu 16 KB
artykuł nr 5

Wniosek o wyrażenie zgody na ubój/sprzedaż świń ze stada

Załączniki:
Wniosek 17 KB