artykuł nr 1

Rozporządzenie nr 6 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 25.08.2023 w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie nr 04/2814/2014 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpił zgnilec amerykański pszczół i wprowadzenia nakazów i zakazów w tych obszarach

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB
artykuł nr 2

Rozporządzenie nr 7 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie z dnia 25.08.2023 w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie nr 03/2814/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia obszarów na których wystąpił zgnilec amerykański pszczół i wprowadzenia nakazów i zakazów w tych obszarach

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB