artykuł nr 1

Linki do stron

1.Główny Inspektorat Weterynarii
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

tel. 22 623 20 89, fax. 22 623 14 08
email: wet@wetgiw.gov.pl

www.wetgiw.gov.pl

2.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Szarych Szeregów 7, 10 - 072 Olsztyn

tel.089/ 524 14 62, 524 14 50
fax.089/ 524 14 77

www.olsztyn.wiw.gov.pl

3.Warmińsko-Mazurska Izba lekarsko Weterynaryjna

ul.Gietkowska 9I, 10-170 Olsztyn

www.wmilwet.pl

tel.089/ 524 01 88

fax.089/524 01 88

4.Archiwalna strona BIP

www.bip.olsztyn.piw.gov.pl