artykuł nr 1

! UWAGA ! OD 01 LUTEGO 2023 r. ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY SKARBOWEJ BANK HANDLOWY S.A. URZĄD MIASTA OLSZTYNA - Wydział Podatków i Opłat Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn 09 1030 1508 0000 0008 2310 0003 DECYZJE - 10 ZŁ ZAŚWIADCZENIA - 17 ZŁ

obrazek