artykuł nr 1

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY SKARBOWEJ

! UWAGA !

OD 01 LUTEGO 2023 r.  NASTĄPI ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY SKARBOWEJ BANK HANDLOWY S.A.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA – Wydział Podatków i Opłat

Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

DECYZJE – 10 ZŁ

ZAŚWIADCZENIA – 17 ZŁ