artykuł nr 1

Zestawienie tusz odstrzelonych dzików i ich części przechowywanych w komorze chłodniczej