artykuł nr 1

Zakłady lecznicze lub umowa zlecenie badanie mięsa rzeźnie