artykuł nr 1

Pracownicy

1.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie – dr n. wet. Magdalena Zbanyszek-Kalinowska

tel. 89 533 14 11 

2.Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie  - lek. wet. Katarzyna Pepłowska

tel. 89 533 14 11 w.29

3.Główna księgowa – Bogusława Dąbrowska

tel. 89 533 14 11 w.22

Zastępca Głównego księgowego Justyna Czeszejko

tel. 89 533 14 11 w.20

4.Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt:

a) St. inspektor weterynaryjny - lek. wet. Anna Biegańska

tel. 89 533 14 11 w.29

 b) Inspektor weterynaryjny dr n. wet. Aleksandra Smolińska

tel. 89 533 14 11 w.28

c) Inspektor weterynaryjny mgr inż Katarzyna Olszewska

tel. 89 533 14 11 w.28

d) St. inspektor weterynaryjny - lek. wet. Katarzyna Bączek

tel. 89 533 14 11 w.25

e) Inspektor weterynaryjny - lek. wet. Magdalena Józefowska

tel. 89 533 14 11 w.28

f)Inspektor weterynaryjny - lek. wet. Natalia Godlewska

tel. 89 533 14 11 w.29

g) Inspektor weterynaryjny  - lek. wet. Katarzyna Wysocka

tel. 89 533 14 11 w.28

5.Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych:

1) Dział ds. higieny żywności:

  a) St. inspektor weterynaryjny – lek. wet. Ewa Roszko

tel. 89 533 14 11 w.24

  b) St. inspektor weterynaryjny – lek. wet. Franciszek Romanik

tel. 89 533 14 11 w.24

c) Inspektor weterynaryjny - lek. wet. Sylwia Bratkowska

tel. 89 533 14 11 w.24

  d) St. inspektor weterynaryjny – lek. wet. Tomasz Naróg

tel. 89 533 14 11 w.23

e)Inspektor weterynaryjny - dr n. wet. Magdalena Wiśniewska

tel. 89 533 14 11 w.25

2) Stanowisko ds. higieny pasz:

  a) St. inspektor weterynaryjny – lek. wet. Magdalena Załęska - Wawro

tel. 89 533 14 11 w.23

3) Stanowisko ds. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego:

          tel. 89 533 14 11 w.23

6.Zespół ds. finansowo – księgowych i administracyjnych:

1) Dział ds. finansowo – księgowych:

  a) St. inspektor  Sylwia Smosarska-Sarbiewska

tel. 89 533 14 11 w.27

b) Inspektor  - Wioletta Wiszniewska

tel. 89 533 14 11 w.27

2) Stanowisko ds. kadrowo-administracyjnych:

a) St. inspektor  Magdalena Tabaka

tel. 89 533 14 11 w.21

3)Stanowisko ds. obsługi sekretariatu:

Jolanta Florczak

tel. 89 533 14 11 w.21

4) Stanowisko informatyka:

a) St. informatyk Michał Wojciechowski

7. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej:

a) Radca prawny Agnieszka Grygo - Hawran