artykuł nr 1

Pracownicy

1.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie – dr n. wet. Magdalena Zbanyszek-Kalinowska

tel. 89 533 14 11 

2.Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie  - lek. wet. Anna Biegańska

tel. 89 533 14 11 w.32

chz.abieganska@olsztyn.piw.gov.pl

3.Główna księgowa – Bogusława Dąbrowska

tel. 89 533 14 11 w.22

bdabrowska@olsztyn.piw.gov.pl

Zastępca Głównego księgowego Justyna Czeszejko

tel. 89 533 14 11 w.20

jczeszejko@olsztyn.piw.gov.pl

4.Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt:

a) starszy inspektor weterynaryjny - lek. wet. Katarzyna Pepłowska

tel. 89 533 14 11 w.29

chz.kpalen@olsztyn.piw.gov.pl

 b) inspektor weterynaryjny dr n. wet. Aleksandra Smolińska

tel. 89 533 14 11 w.28

chz.smolinska@olsztyn.piw.gov.pl

c) inspektor weterynaryjny mgr inż Katarzyna Olszewska

tel. 89 533 14 11 w.28

k.olszewska@olsztyn.piw.gov.pl

d)starszy inspektor weterynaryjny - lek. wet. Katarzyna Bączek

tel. 89 533 14 11 w.25

k.baczek@olsztyn.piw.gov.pl

e) starszy inspektor weterynaryjny - lek. wet. Magdalena Józefowska

tel. 89 533 14 11 w.28

chz.mjozefowska@olsztyn.piw.gov.pl

f)inspektor weterynaryjny  - lek. wet. Katarzyna Wysocka

tel. 89 533 14 11 w.28

kwysocka@olsztyn.piw.gov.pl

g)inspektor weterynaryjny  - lek. wet. Paulina Kowalczyk

tel. 89 533 14 11 w. 29

chz.pkowalczyk@olsztyn.piw.gov.pl

h)inspektor weterynaryjny  - lek. wet. Jakub Kapusta

tel. 89 533 14 11 w. 25

chz.jkapusta@olsztyn.piw.gov.pl

5.Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych:

1) Dział ds. higieny żywności:

  a) starszy inspektor weterynaryjny – lek. wet. Ewa Roszko

tel. 89 533 14 11 w.24

hz.eroszko@olsztyn.piw.gov.pl

  b) starszy inspektor weterynaryjny – lek. wet. Franciszek Romanik

tel. 89 533 14 11 w.24

hz.fromanik@olsztyn.piw.gov.pl

c) inspektor weterynaryjny - lek. wet. Sylwia Bratkowska

tel. 89 533 14 11 w.24

hz.sbratkowska@olsztyn.piw.gov.pl

  d) starszy inspektor weterynaryjny – lek. wet. Tomasz Naróg - koordynator

tel. 89 533 14 11 w.23

hz.tnarog@olsztyn.piw.gov.pl

e)inspektor weterynaryjny - dr n. wet. Małgorzata Ewa Wiśniewska

tel. 89 533 14 11 w.27

hz.mwisniewska@olsztyn.piw.gov.pl

2) Stanowisko ds. higieny pasz:

  a) starszy inspektor weterynaryjny – dr n. wet. Magdalena Załęska - Wawro

tel. 89 533 14 11 w.23

m.wawro@olsztyn.piw.gov.pl

3) Stanowisko ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji 

a) inspektor weterynaryjny – dr n. wet. Karolina Tatarczak

          tel. 89 533 14 11 w.27

hz.ktatarczak@olsztyn.piw.gov.pl

6.Zespół ds. finansowo – księgowych i administracyjnych:

1) Dział ds. finansowo – księgowych:

  a) starszy inspektor  Sylwia Smosarska-Sarbiewska

tel. 89 533 14 11 w.35

ssmosarska@olsztyn.piw.gov.pl

b) starszy inspektor  - Wioletta Wiszniewska

tel. 89 533 14 11 w.36

w.wiszniewska@olsztyn.piw.gov.pl

2) Stanowisko ds. kadrowo-administracyjnych:

a) starszy inspektor  Magdalena Tabaka

tel. 89 533 14 11 w.20

m.tabaka@olsztyn.piw.gov.pl

3)Stanowisko ds. obsługi sekretariatu:

inspektor Jolanta Florczak

tel. 89 533 14 11 w.21

plw@olsztyn.piw.gov.pl

4) Stanowisko informatyka:

a) starszy informatyk Michał Wojciechowski

tel. 89 533 14 11 w.40

informatyk@olsztyn.piw.gov.pl

7. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej:

a) Radca prawny Agnieszka Grygo - Hawran

tel. 89 533 14 11 w.40

agrygo@olsztyn.piw.gov.pl