artykuł nr 1

Pracownicy

1.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie – lek. wet. Mirosław Karczewski

tel. 89 533 14 11 

2.Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie – lek. wet. Krzysztof Karczewski

tel. 89 533 14 11 w.22

3.Główna księgowa – Bogusława Dąbrowska

tel. 89 533 14 11 w.26

Zastępca Głównego księgowego Justyna Czeszejko

tel. 89 533 14 11 w.26

4.Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt:

a) St. inspektor weterynaryjny - lek. wet. Dariusz Malewski

tel. 89 533 14 11 w.25

b) St. Inspektor weterynaryjny - lek. wet. Anna Biegańska

tel. 89 533 14 11 w.29

c) St. inspektor weterynaryjny - lek. wet. Magdalena Zbanyszek-Kalinowska

tel. 89 533 14 11 w.29

 d) St. inspektor weterynaryjny - lek. wet. Katarzyna Pepłowska

tel. 89 533 14 11 w.25

e) St. inspektor weterynaryjny - inż. Waldemar Markiewicz

tel. 89 533 14 11 w.28

5.Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych:

1) Dział ds. higieny żywności:

  a) St. inspektor weterynaryjny – lek. wet. Ewa Roszko

tel. 89 533 14 11 w.24

  b) St. inspektor weterynaryjny – lek. wet. Franciszek Romanik

tel. 89 533 14 11 w.24

2) Stanowisko ds. higieny pasz:

  a) St. inspektor weterynaryjny – lek. wet. Jerzy Majkowski

tel. 89 533 14 11 w.23

b) Inspektor weterynaryjny  - lek. wet. Katarzyna Wysocka

tel. 89 533 14 11 w.28

3) Stanowisko ds. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego:

  a) St. inspektor weterynaryjny – lek. wet. Wojciech Michałowski

tel. 89 533 14 11 w.23

6.Zespół ds. finansowo – księgowych i administracyjnych:

1) Dział ds. finansowo – księgowych:

  a) Inspektor ds. finansowo - księgowych Sylwia Smosarska-Sarbiewska

tel. 89 533 14 11 w.27

b) Starszy referent ds. administracyjno – księgowych Danuta Tomporowska 

tel. 89 533 14 11 w.27

 2) Stanowisko ds. pracowniczych i sekretariatu:

a) Inspektor ds.kadrowo – administracyjnych Magdalena Tabaka

tel. 89 533 14 11 w.21,22

b) Starszy referent ds. kadrowo-administracyjnych Jolanta Florczak

tel. 89 533 14 11 w.21,22

3) Stanowisko informatyka:

a) Informatyk Michał Wojciechowski

tel. 693 997 916

7. Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej:

a) Radca prawny Agnieszka Grygo - Hawran