artykuł nr 1

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP,

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały
zamieszczone do zapoznania się i wykorzystania służbowego wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych
przedsiębiorstwach spożywczych (w załączeniu). Niniejsze wytyczne są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z następującą ścieżką dostępu:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/przewodniki-komisji-europejskiej-do-przepisow-unii-europejskiej-dotyczacych-bezpieczenswa-zywnosci
 

Załączniki:
Wytyczne KE MB
artykuł nr 2

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuję o wejściu w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r. nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Załączniki:
Treść rozporządzenia 363 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu olsztyńskiego na rok 2022 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt la i 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych świadczących usługi w ramach zakładów leczniczych dla zwierząt

artykuł nr 4

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń do wykonywania czynności urzędowych na terenie powiatu olsztyńskiego na rok 2022 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2021 poz. 306) ogłasza nabór na kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy-zlecenia.

artykuł nr 5

Rozporządzenie nr 1/2022 z dnia 12 maja 2022 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olsztynie w sprawie odłowu dzików na terenie Miasta Olsztyna

Załączniki:
Treść rozporządzenia MB