artykuł nr 26

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu terenowego stanowiącego zużyty składnik majątku ruchomego PIW Olsztyn

artykuł nr 27

! UWAGA ! OD 01 LUTEGO 2023 r. ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY SKARBOWEJ BANK HANDLOWY S.A.

! UWAGA !

OD 01 LUTEGO 2023 r. ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁATY SKARBOWEJ BANK HANDLOWY S.A.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA – Wydział Podatków i Opłat

Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

DECYZJE – 10 ZŁ

ZAŚWIDACZENIA – 17 ZŁ

Wykaz Placówek Banku Handlowego SA w Olsztynie, w których można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku bez ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji 

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,

Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87,

Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 

 

artykuł nr 28

Informacja PLW w Olsztynie nowej ustawie i rozporządzeniach które będą obowiązywać od 6 stycznia 2023

artykuł nr 29

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP,

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały
zamieszczone do zapoznania się i wykorzystania służbowego wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCP, uwzględniając ułatwienia/elastyczność w zakresie wdrażania w niektórych
przedsiębiorstwach spożywczych (w załączeniu). Niniejsze wytyczne są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z następującą ścieżką dostępu:
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/przewodniki-komisji-europejskiej-do-przepisow-unii-europejskiej-dotyczacych-bezpieczenswa-zywnosci
 

Załączniki:
Wytyczne KE MB
artykuł nr 30

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuję o wejściu w życie z dniem 11 sierpnia 2022 r. nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Załączniki:
Treść rozporządzenia 363 KB