artykuł nr 1

Izolacja fundamentów budynku biurowego PIW Olsztyn przy ulicy Lubelskiej 16 w tym likwidacja przyczyn i skutków zawilgoceń pomieszczeń piwnicznych budynku

Izolacja fundamentów budynku biurowego PIW Olsztyn przy ulicy Lubelskiej 16 w tym likwidacja przyczyn i skutków zawilgoceń pomieszczeń piwnicznych budynku

  1. Zapytanie cenowe i opis przedmiotu zamówienia
  2. Formularz ofertowy
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty