artykuł nr 1

Zakłady lecznicze lub umowa zlecenie badanie mięsa rzeźnie

artykuł nr 2

Zakłady lecznicze lub umowa zlecenie dziki i świnie

artykuł nr 3

Zakłady lecznicze świadectwa zdrowia

artykuł nr 4

Zakłady lecznicze budżet centralny

artykuł nr 5

Umowa zlecenie budżet centralny