artykuł nr 1

Oświadczenie dla podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego

Podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego powinny złożyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii załączone wypełnione oświadczenie. Obowiązek dotyczy ubojni, zakładów rozbioru i przetwórstwa mięsa, działalności marginalnej , lokalnej i ograniczonej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego, punktów skupu dziczyzny, podmiotów zajmujących się transportem produktów pochodzenia zwierzęcego, pośredników w obrocie żywnością pochodzenia zwierzęcego

Załączniki:
Oświadczenie 16 KB
artykuł nr 2

Wniosek o wydanie zaświadczenia na środek transportowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia na środek transportowy

Załączniki:
Wniosek o wydanie zaświadczenia 23 KB
artykuł nr 3

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Załączniki:
Wniosek o wpis do rejestru 62 KB
artykuł nr 4

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do 12 miesiąca życia,owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

 

Załączniki:
Powiadomienie 51 KB
artykuł nr 5

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez gospodarstwo wymagań Rozp. WE nr 853/2004

 

 

Załączniki:
Wniosek o wydanie zaświadczenia 41 KB