artykuł nr 1

Wniosek o wydanie zaświadczenia na środek transportowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia na środek transportowy

Załączniki:
Wniosek do pobrania 23 KB
artykuł nr 2

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny (RHD) produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną

Wniosek do pobrania

artykuł nr 3

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do 6 miesiąca życia,owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do 6 miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

Załączniki:
Powiadomienie 51 KB
artykuł nr 4

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez gospodarstwo wymagań Rozp. WE nr 853/2004

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie przez gospodarstwo wymagań Rozp. WE nr 853/2004

 

Załączniki:
Wniosek do pobrania 39 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności nadzorowanej związanej z produkcją mleka

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności nadzorowanej związanej z produkcją mleka

Oświadczenie do pobrania