artykuł nr 6

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny w Zespole ds bezpieczeństwa żywności pasz i utylizacji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny w Zespole ds bezpieczeństwa żywności pasz i utylizacji

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 3. Klauzura RODO

artykuł nr 7

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy referent do spraw kadrowo - administracyjnych w Zespole ds. finansowo - księgowych i administracyjnych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy referent do spraw kadrowo - administracyjnych w Zespole ds. finansowo - księgowych i administracyjnych

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 3. Klauzula RODO

artykuł nr 8

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny w Zespole ds.bezpieczeństwa żywności - 1/4 etatu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny w Zespole ds.bezpieczeństwa żywności - 1/4 etatu

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 3. Klauzula RODO

artykuł nr 9

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko z-ca głównego księgowego w zespole ds finansowo-księgowych i administracyjnych

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko z-ca głównego księgowego w zespole ds finansowo-księgowych i administracyjnych

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

 3. Klauzula RODO

artykuł nr 10

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Oświadczenia w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej